aV人妻

aV人妻

答曰∶“甘草熟用则补,生用则通,以之置茶壶中虽冲以开水,其性未熟,仍与生用相近故能通也。愚生平治产后外感实热,其重者用白虎加人参汤以玄参代方中知母,其轻者用拙拟滋阴清胃汤,亦可治愈。

【桂枝加芍药汤方】桂枝三两,芍药六两,甘草二两炙,生姜三两切,大枣十二枚擘。每早温酒服二大匙,夜卧再服,百日身轻气壮。

上五味,以水七升,煮取三升,去滓,分温三服。”王和安曰∶黄为油热色,油中含液而包脉孕血,液虚血燥则热甚为阳黄,身黄发热之栀子柏皮证也。

人之营卫皆在太阳部位,卫主皮毛,皮毛之内有白膜一层名为腠理,腠理之内遍布微丝血管即营也。【附案】一少妇上焦满闷烦躁,不能饮食,绕脐板硬,月信两月未见。

大凡藤蔓之根,皆能通行经络,而花粉又性凉解毒,是以有种种功效也。统以上经验观之,则海螵蛸、茜草之治带下不又确有把握哉。

而用治此证,尤以怀牛膝为最佳。且其手足反温,此为元阳已回之兆无疑,治少阴中之寒病者,原以保护其元阳为主,此时或有心烦之病,实因相火暴发,偶有浮越于上者,此益足征元阳之来复也,是以知其必愈也。

Leave a Reply